Vi begynner å selge roser så fort de er gjennomrotet i potten. Normalt først i mai. Vi tar i mot bestillinger hele året. Roser som ikke er i vårt sortiment inneværende år kan vi prøve å skaffe for neste sesong ved bestilling før 1.12.

Ved sending: Ved tidlig levering unngår vi å klippe ned rosene p.g.a. størrelse. Må vi klippe ned rosene vil det gi senere blomstring. Vi sender ikke stammeroser.
Ved henting: Hvis ikke avtalt på forhånd må alle roser som er bestilt hentes innen utgangen av mai. Gi oss gjerne beskjed om tidspunkt.

Revira, avskrekkingsmiddel mot hjortevilt, 2 liter

Markedet har lenge søkt etter et virksomt middel for å holde dyr unna områder de er uønsket på. Nå er det her!

Middelet er effektivt, økonomisk, letthåndterlig, miljøvennlig og holdbart.

Viltforskere har utviklet et produkt som spredes i terrenget som et tenkt gjerde. Dyrene, med sitt følsomme instinkt, oppfatter middelet som et varselsignal og unngår å passere over det behandlede området. Teknikken har store fordeler ut fra miljøhensyn, samtidig som den er dyrevennlig. Dessuten varer effekten av spredning av Revira opp til seks måneder.

Produktene har vært brukt siden 1997. Tusentalls fornøyde brukere innenfor mange bruksområder bekrefter at ved rett bruk, har teknikken meget høy beskyttelseseffekt.

Flerårige forsøk sammen med forsikringsselskap i Tyskland, viser en reduksjon av viltpåkjørsler med ca 95% på behandlede vegstrekninger.

Hvorfor Revira?
Revira er effektivt, lett å spre ut, drygt, økonomisk, ufarlig, miljøvennlig, en behandling rekker inntil 6 måneder.

Produkbeskrivelse:
Revira granulat består av brente leirkuler (leca). Gjennom en spesiell teknikk gies granulatet en fysikalsk funksjon som har vist seg meget virksom som avskrekking.

I lukket emballasje er lagringstiden minst 3 år.
Revira leveres i praktiske plastspann sammen med en utførlig bruksanvisning.

Mot hjortevilt
Prinsippet er at de ville dyrene skal møte signalene i god tid før de når fram til området de ønsker å beite på. Derfor skal spredningen gjøres ca 3-15 meter fra kanten av området som skal beskyttes.

Granulatet spredes jevnt, ca 20-30 kuler pr.m2 og i ca 2 meters bredde. Spre granulatet som om man sår for hånd. Overdoser ikke. Etterlat ingen hull i gjerdet.

I plantefelt: I tillegg til gjerdet, beskrevet ovenfor, legg også en diagonal i 2 meters bredde gjennom plantefeltet, for å forsterke beskyttelsen.

Veger og viltulykker: Brukes der dyrene beiter langs vegen eller krysser vegen på strekninger med dårlig sikt og der viltpåkjørsler er vanlig. Lag et gjerde på ca 2 meters bredde, 5-20 meter fra vegkanten, på begge sider av vegen. Lag åpninger på plasser med god sikt.

Teknikken er beregnet å fungere på dyr under normalt næringssøk. Jagede dyr under brunstperiode eller ved jakt er naturligvis vanskeligere å påvirke med "myke" metoder. Teknikken har dog vist seg å ha en meget god avskrekknings-effekt med korrekt bruk. I Tyskland har man for eksempel konstantert over 95% forbedret sikkerhet ved bruk langs veier, mot viltulykker.

Effekten varer fra 3 til 6 måneder.

395 kr
Pris: Dato:

Informasjon: Antall kan endres på neste side

Revira, avskrekkingsmiddel mot hjortevilt, 2 liter

More Views

Tilleggsinformasjon

Varenummer REVIRA-HJORT
Plassering Lun, solrik plass, dyp humusrik jord